Det här är våra service killar:


Andreas Ekström och Johan Gustavsson


Till service arbeten räknar vi:
- Byten av kranar, tvättställ och wc-stolar mm
- Reparation av trasiga rör
- Om och tillbyggnad av villor
- Byte av värmepumpar, värmepannor och varmvattenberedare mm
- Total entreprenader vid ombyggnad av tex. Badrum.
- Ompackningar
- Byte av radiatorer
- Samt övriga mindre VVS arbeten.