Rörmontage är ett företag som huvudsakligen verkar i Södermanland.
Vårt kontor finns i Katrineholm, där också de flesta av våra kunder är.

 

Målsättningen med verksamheten är att alltid förse kunden med den produkt han förväntar sig i avseende på kvalitet, pris och leveransdatum. Och helst överträffa förväntningarna !


Vårt uppdrag

Vi vill ge god service för ett rimligt pris till små och medelstora företag och privatpersoner i regionen.


Företagsprofil

Vi vänder oss främst till små och medelstora företag och privatpersoner.